Hauʻōli aloha Pōʻakōlu

Aloha Pōʻakolu a me kā maikāʻi oʻ kākahiāka, ī nā mea a pau ʻia ōukōu kānāka a maikāʻi.  Kākōu nō ma kā hānā hebedoma hapalua ʻāla.  Mālāma nēʻe īmua, hula manāwa ʻūa ʻāneane ʻāneʻi. Ī kā maikāʻi oʻ kā lā. Nūi ke aloha.

Hello Wednesday and good morning to all you good people!  We are half way through the work week.  Keep moving forward, play time is almost here.  Have a beautiful day.

One thought on “Hauʻōli aloha Pōʻakōlu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s