Hauʻōli lā Pōʻalūa – Hauʻōli Mākāhiki Hōu!

Happy New Year!

Aloha e Hauʻōli lā Pōʻalua kākou. ‘Ike āku, ‘ike mai. Kōkua aku, kōkua mai. Pēlā ka nohona ‘ohana. Ō kā maluhia nō me ʻoe.

Hello and Happy Tuesday to you all. Watch, observe. Help others and accept help. That is the family way. Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s