Nā Pūle Lāʻau | Awake My Most Powerful Body – Healing, For Others to Pray

Hawaiian
E ala e, E ala e,
Kou O kino, kou O koko, ikaika kino lau,
E lawe ‘oe i ka ‘eha a pau,
E ala e, ke anoano na koko ikaika,
E ala e aku kou moe loa,
Me he ola a me kou nui ke ikaika,
E luku ho’opapau keia ma’i ‘a’ai,
E malama kou kino,
E lohe, na Aumakua,
E lohe, e Lono, e Pele,
Ke pule ola loa
E ola ia makou, aohe hala,
Amama ua noa. 

English
Awake, Arise,
Kalei’s body, her white warrior cells, 
Take away all pain,
Awake awesome warrior cells, Awake from your long sleep, 
And grant life with your great strength, Destroy completely this cancer,
Heal her body,
Hear me Ancestors, 
Hear me Lono, Pele,
This prayer for long life, Grant life to her, without fail, 
Amen 

Blessings to your Eternal Souls!
Kahuna Kalei’iliahi
Copyright © 2019 Kaleiiliahi, All rights reserved. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s