Aloha Pō’akōlu

Kauai, Hawaii | Tourist Destinations
Ē Aloha ē lawe ī loko ʻo kōu nā’au! Ē ke ʻano ʻo ke kānāka ē makemake ī kā halawai! Ī ke aloha ʻo ka ē aloha. Ī kā hō’omaikā’i Pō’akōlu. ‘O kā maluhīa nō me ‘oe.
Let Aloha carry within your heart. Be the kind of person you want to meet! To love is to be loved. Have a blessed Wednesday. Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s