Hau’ōli Aloha Pō’alima

Hau’ōli aloha Pō’alima a pau. Kā hopena pūle, ‘ūa ʻanēʻi pela ke hoike nei ī kekāhi lēʻalēʻa ī loko ʻo kā lā me kā ‘ōhana a me nā hōa aloha. Loāʻa he nūi lā. ‘O kā maluhīa nō me ‘oe.

Happy aloha Friday everyone. The weekend is here so lets have some fun in the sun with family and friends. Have a great day. Peace be with you.

Hauʻōli Aloha Pō’ahā

baby-honuAloha kākahiaka kākou a Hauʻoli Aloha Po’aha. Ō ka maluhīa no me ʻoe.
Good morning to you all and a Happy Aloha Thursday. Peace be with you.

Aloha Kakahiaka Kakou a me Hauʻoli aloha Pōʻaha. Mai poina e hōʻolōʻihi i kāu aloha i nā mea a pau. ʻŌ kā maluhīa nō me ʻoe.


Good Morning Everyone and Happy aloha Thursday. Don’t forget to pass your aloha to all. Peace be with you.

Hau’oli la Po’aha

Aloha e Hau’ōli lā Pō’ahā. Mai hō’oni ī kā wai lana mālie. Ō kā maluhia nō me ‘oe.

Greetings and Happy Thursday. “Do Not Disturb the Water That is Tranquil.” Peace be with you.

When you find yourself not enjoying the peace and quiet of a supposed relaxing day, remind yourself not to interrupt your own peaceful thoughts. It’s not always easy but it sure makes for a refreshed soul when life starts back up again.

Hau’ōli aloha Pō’aōno

Aloha Kākahiāka a me Hau’ōli Aloha Pō’aōno a pau. Kā hopena pule, ‘ua ʻaneʻi pela ke hoike nei i kekāhi leʻaleʻa i loko ō kā lā me kā ‘ōhana a me nā hōa aloha. Ō kā maluhia nō me ʻoe.

Good morning and happy aloha Saturday, everyone. The weekend is here so lets have some fun in the sun with family and friends. Peace be with you.

Hau’ōli lā Pō’ahā

Aloha e Hau’ōli lā Pō’ahā. Mai hō’oni ī kā wai lana mālie. Ō kā maluhia nō me ‘oe.

Greetings and Happy Thursday. “Do Not Disturb the Water That is Tranquil.” Peace be with you.

When you find yourself not enjoying the peace and quiet of a supposed relaxing day, remind yourself not to interrupt your own peaceful thoughts. It’s not always easy but it sure makes for a refreshed soul when life starts back up again.