Aloha Pō’ahā

Aloha kākōu ā me aloha kākahiāka. Kona kūpanaha Pō’ahā. Hō’oūna aloha ī nā mea a pau o’ ōukōu. Loāʻa hē nūi lā a me hōʻomau minoʻāka kākōu. Ō kā maluhia nō me ʻoe.

Hello and good morning. It’s a wonderful Thursday. Sending aloha to all of you. Have a great day and keep smiling, everyone. Peace be with you.

Nā ʻŌhana | Traditional Indigenous Kinship Practices at Home:  Being Child-Centered During the Pandemic

In our traditional kinship systems, children were the at the center of the family system. Everything we did was with, and for, the children. Women had babies on their back, breasts, and hips while […]

Source: Traditional Indigenous Kinship Practices at Home: Being Child-Centered During the Pandemic

Hau’ōli Aloha Pō’alīma

Hau’ōli Aloha Pō’alīma a pau. Kā hopena pūle, ʻua ʻanēʻi pela ke hoīke nei i kekāhi lēʻalēʻa i lōkō o kā lā me kā ‘ōhana a me nā hōa aloha. Loāʻa he nūi lā. ʻŌ kā maluhīa nō me ‘oe.

Happy aloha Friday everyone. The weekend is here so lets have some fun in the sun with family and friends. Have a great day. Peace be with you.