Hau’ōli aloha Pō’akōlu

Aloha a me maikāʻi ʻō kākahiāka, ʻī nā mea a pau ʻia ʻōukōu kānāka a maikāʻi.  Kākōu nō ma kā hānā hebedoma hapalua ʻala.  Mālāma nēʻe ʻīmua, hula manāwa ʻūa ʻaneane ʻaneʻi. Ī kā maikāʻi ʻo kā lā. Nūi ke aloha.

Hello and good morning to all you good people.  We are half way through the work week.  Keep moving forward, play time is almost here.  Have a beautiful day.

Hau’ōli aloha Pō’ahā

Maikā’i kākahiāka ʻi nā mea a pau ʻia ʻōukōu maikāʻi pōe kānāka. Kona kupanaha Pō’ahā. E aloha ʻōukōu makemake e ʻike ʻi loko ʻo ke ʻāʻo nei. ʻI kā pōmaikā’i ʻo kā lā. ‘Ō kā maluhīa nō me ‘oe.

Good morning to all you beautiful people. It’s wonderful Thursday. Be the aloha you wish to see in the world. Have a blessed day. Peace be with you.

Hau’ōli aloha Pō’ahā

Maikā’i kākahiāka ʻi nā mea a pau ʻia ʻōukōu maikāʻi pōe kānāka. Kona kupanaha Pō’ahā. E aloha ʻōukōu makemake e ʻike ʻi loko ʻo ke ʻāʻo nei. ʻI kā pōmaikā’i ʻo kā lā. ‘Ō kā maluhīa nō me ‘oe.

Good morning to all you beautiful people. It’s wonderful Thursday. Be the aloha you wish to see in the world. Have a blessed day. Peace be with you.

Hau’ōli aloha Pō’akōlu

Aloha a me ka maikāʻi ‘o kā kākahiāka, ī nā mea a pau ʻia ‘ōukōu kanaka a maikāʻi.  Kākou nō ma kā hānā hebedoma hapalua ʻāla.  Mālāma nēʻe īmua, hula manāwa ʻūa ʻāneane ʻāneʻi. Ī kā maikāʻi ‘o kā lā. Nūi ke aloha.

Hello and good morning to all you good people.  We are half way through the work week.  Keep moving forward, play time is almost here.  Have a beautiful day.