Hau’ōli aloha Pō’akōlu

Aloha a me ka maikāʻi oʻ kā kākahiāka, ī nā mea a pau ʻia ‘ōukōu kanaka a maikāʻi.  Kākou nō ma ka hānā hebedoma hapalua ʻala.  Mālāma nēʻe īmua, hula manāwa ʻua ʻaneane ʻaneʻi. Ī kā maikāʻi ‘o kā lā. Nūi ke aloha.

Hello and good morning to all you good people.  We are half way through the work week.  Keep moving forward, play time is almost here.  Have a beautiful day.

Hāʻawina Hawaiʻī ʻOīwi || Hawaiian Language Lesson

Fill in the blanks for yourself, or in your posted comments below:

________________________________ is important to me.

So, I am making the commitment to _____________________________________.

I will live up to that commitment by taking this action: ________________________________________________________________________.

Hau’ōli aloha Lā’pūle

Maikā’i kākahiāka ī na mea a pau ʻiā ʻōukou maikāʻi poe kānaka. Kona kupanaha Lā’pūle. E aloha ʻōukou makemake e ʻike ī loko ō ke ʻāo nei. Ī kā pōmaikā’i ō kā lā. Ō kā maluhia nō me ‘oe.

Good morning to all you beautiful people. It’s wonderful Sunday. Be the aloha you wish to see in the world! Have a blessed day. Peace be with you.

Hauʻōli aloha Lāʻpūle

Maikā’i kākahiāka ī nā mea a pau ʻia ʻōukou maikāʻi poe kanaka. Kona kupanaha Lā’pūle. E aloha ʻōukou mākemāke e ʻike ī loko ʻo ke ʻāo nei. Ī kā pōmaikā’i ʻo kā lā. Ō kā maluhia nō me ‘oe.   

Good morning to all you beautiful people. It’s wonderful Sunday. Be the aloha you wish to see in the world! Have a blessed day. Peace be with you.

Hau’ōli Aloha Pō’alīma

Aloha a me kā maikāʻi kākahiāka. Hau’ōli Aloha Pō’alīma a pau. Kā hopena pūle, ʻua ʻaneʻi pela ke hōike nei ʻī kekāhi lēʻalēʻa ʻī loko ʻo kā lā me kā ‘ōhana a me nā hōa aloha. Nōhō pōmaikā’i a hīkī ʻī kā lāʻapōpō, he nūi ke aloha.

Hello and Good Morning … Happy aloha Friday, everyone!  The weekend is here so lets have some fun in the sun with family and friends.  Remain blessed and until tomorrow much aloha.