Hau’oli aloha Po’akolu

Aloha a me ka maikāʻi oʻ kā kākahiāka, ī nā mea a pau ʻia ‘ōukōu kanaka a maikāʻi.  Kākou nō ma ka hānā hebedoma hapalua ʻala.  Mālāma nēʻe ‘īmua, hula manāwa ʻua ʻaneane ʻaneʻi. Ī kā maikāʻi oʻ kā lā. Nūi ke aloha.

Hello and good morning to all you good people. We are half way through the work week. Keep moving forward, play time is almost here. Have a beautiful day.

Hau’oli la Po’aha

Aloha e Hau’ōli lā Pō’ahā. Mai hō’oni ī kā wai lana mālie. Ō kā maluhia nō me ‘oe.

Greetings and Happy Thursday. “Do Not Disturb the Water That is Tranquil.” Peace be with you.

When you find yourself not enjoying the peace and quiet of a supposed relaxing day, remind yourself not to interrupt your own peaceful thoughts. It’s not always easy but it sure makes for a refreshed soul when life starts back up again.

Hau’oli aloha Po’akolu

Aloha a me ka maikāʻi oʻ kā kākahiāka, ī nā mea a pau ʻia ōukōu kanaka a maikāʻi.  Kākou nō ma kā hānā hebedoma hapalua ʻāla.  Mālāma nēʻe īmua, hula manāwa ʻūa ʻāneane ʻāneʻi. Ī kā maikāʻi oʻ kā lā. Nūi ke aloha ‘ōukōu.

Hello and good morning to all you good people.  We are half way through the work week.  Keep moving forward, play time is almost here.  Have a beautiful day.  Big Love to you all!

Hau’ōli aloha Pō’aōno

Aloha Kākahiāka a me Hau’ōli Aloha Pō’aōno a pau. Kā hopena pule, ‘ua ʻaneʻi pela ke hoike nei i kekāhi leʻaleʻa i loko ō kā lā me kā ‘ōhana a me nā hōa aloha. Ō kā maluhia nō me ʻoe.

Good morning and happy aloha Saturday, everyone. The weekend is here so lets have some fun in the sun with family and friends. Peace be with you.

Hau’ōli lā Pō’ahā

Aloha e Hau’ōli lā Pō’ahā. Mai hō’oni ī kā wai lana mālie. Ō kā maluhia nō me ‘oe.

Greetings and Happy Thursday. “Do Not Disturb the Water That is Tranquil.” Peace be with you.

When you find yourself not enjoying the peace and quiet of a supposed relaxing day, remind yourself not to interrupt your own peaceful thoughts. It’s not always easy but it sure makes for a refreshed soul when life starts back up again. 

Hauʻōli aloha Pō’akōlu

Maikāʻi kākahiāka a pau a me hauʻōli aloha Pō’akōlu. ‘Ōla ī kā makana ma Ke ʻĀkūa. Nā kōu Pō’akōlu, ʻāe hō’omanā’o e hā’awi mai ke ʻĀkūa i ke aloha nō ka mea, a pau ʻia ʻōukou mea. ʻŌ kā maluhīa nō me ‘oe.
 
Good Morning, everyone, and Happy aloha Wednesday. Life is a gift from God. Enjoy your Wednesday and remember to give God thanks for all you have. Peace be with you.

The Way of Pōnō | The Concept of Pō

Hālau 'Aha Hūi Lanakila™

This lesson comes from the teachings of Kumu Hula Mark Keali’i Ho’omalu, a well known and innovative Hula master whose Halau is located in Oakland, California. This lesson is taught in mo’olelo, a sacred learning circle, and is usually accompanied to the beat of traditional Pahu drums. It is a soulful experience to be in his presence … his Mana is extraordinary!

Q: What is Pō?

A: Pō is described as Light or Darkness. In the early times of Hawai’i, the people measured time on a lunar cycle. The Hawaiian day actually began at Midnight. Hence, the days of the week were named Pō’akahi (Monday, or first day), Pō’alua (Tuesday, or second day), and so on.

Q: What does Pō beyond the horizon mean?

A: Pō also means obscurity, or things not understood. Mythically, it was a time of the Divide, a time of the Gods. For some, it is a…

View original post 465 more words