Aloha Pō’ahā

Aloha kākōu ā me aloha kākahiāka. Kona kūpanaha Pō’ahā. Hō’oūna aloha ī nā mea a pau ‘o ‘ōukōu. Loāʻa hē nūi lā kākōu. ‘Ō kā maluhia nō me ʻoe.
Hello and good morning. It’s a wonderful Thursday. Sending aloha to all of you. Have a great day, everyone. Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s