Hau’ōli aloha Pō’ahā

Maika’i ‘āuina Pō i nā mea a pau ʻia ōukōu maikā’i poe kānaka. Kona kupanaha Pō’ahā. E aloha ‘ōukōu makemake e ʻīke i loko ō ke ʻao nei. I kā pō’maikā’i ō kā lā. ‘O kā maluhia nō me ‘oe.
 
Good afternoon to all you beautiful people. It’s wonderful Thursday. Be the aloha you wish to see in the world! Have a blessed day. Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s