Hauʻōli aloha Lāʻpūle

Alōha kākahiāka kākou e hau’ōli aloha Lā’pūle. E pīha keīa lā mea ke aloha a me kā pōnō. Hōʻokūʻu ōla ʻole Lōkāhi. Ō kā maluhia nō me ʻoe.

Good morning to you all and a Happy Aloha Sunday. May Your Day be Filled with Love and Goodness. Let’s live together in harmony. Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s