Aloha Pō’ahā

Aloha kākōu ā me aloha kākahiāka. Kona kūpanaha Pō’ahā. Hō’oūna aloha ī nā mea a pau o’ ōukōu. Loāʻa hē nūi lā a me hōʻomau minoʻāka kākōu. Ō kā maluhia nō me ʻoe.

Hello and good morning. It’s a wonderful Thursday. Sending aloha to all of you. Have a great day and keep smiling, everyone. Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s