Hau’ōli aloha Pō’alīma

Aloha kākōu a aloha kākahiāka. Kona kupanaha Pō’alīma. Hō’ouna aloha i nā mea a pau ʻo ʻōukōu. Loāʻa he nūi lā kākōu. ‘Ō kā maluhhīa nō me ‘oe.

Hello and good morning. It’s a wonderful Friday. Sending aloha to all of you. Have a great day everyone. Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s