Hau’ōli Aloha Pō’alīma

Aloha mai a me Hau’ōli Aloha Pō’alīma kākou.  ʻŌla Aloha, Ē Aloha, Pūʻu Aloha, Hanu Ke Aloha.  ‘Ūa maikā’i nō pule kikipani ōukōu.  Ō kā maluhia nō me ‘oe.


Greetings everyone and Happy Aloha Friday Everyone.  Live aloha, Be Aloha, share aloha, breathe aloha.  Have a nice weekend, everyone.  Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s