Alōha Pō’ahu

rosebuds_nosegayAlōha kakāhiāka a Hau’ōli alōha Pō’ahu ouko’u.  I kā nani, i kā nani mau loa.  I laila i ke āla onāona o kā loke … Ō kā maluhia no me oe.

Good morning and a happy Thursday to you all.  In the beauty, the everlasting beauty, there in the sweet scent of the rose … Peace be with you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s