Prayer of Protection ~ The Unity Prayer

Plumeria.NM.MardiGras

Ka Pule No Ka Malumalu ~ Ka Pule Lokahi

The Prayer of Protection ~ The Unity Prayer

~~~

Ka Malamalama O Ke Akua E Ho’opuni Mai Ia Kakou

The Light of God surrounds us.

Ke Aloha O Ke Akua E Kipuni Mai Ia Kakou

The Love of God enfolds us.

Ka Mana O Ke Akua E Ho’opakele Mai Ia Kakou

The Power of God protects us.

Ke Alo O Ke Akua E Malama Mai Ia Kakou

The Presence of God watches over us.

Ma Kahi A Kakou, E Hele Aku Ai He Akua No.

Where we are, God is.

Amene

Amen